301 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

Test

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

KVKK Onay ve Açık Rıza Metni


https://kulacoglu.av.tr/ internet sitesinde yer alan, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası başlıklı metinler ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlemesinden önce, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını, verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm konularda tarafıma açık ve anlaşılabilir şekilde bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımca anlaşıldığını, ilgili tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamının yapılmasına, gerektiği takdirde Türkiye'de ve/veya yurt dışında şirket faaliyetlerinin gereği olarak iş ortaklığı olan ve/veya hizmet alınan üçüncü taraflarla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlanmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.  
Kulaçoğlu Hukuk Bürosu (Avukat Tamer Kulaçoğlu) tarafından iletişim bilgilerime iletişim ve bilgilendirme nitelikli, e-posta ve SMS gönderilmesini kabul ediyor ve onay veriyorum.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Online Altyapısı, AvukatJet® | Online Görüntülü Danışmanlık Sistemi ile hazırlanmıştır.